Partsourcing

 

Cloud is een alledaagse term geworden die in haast elke reclame van internet diensten terug te vinden is. Maar wat betekent de cloud uiteindelijk ? Volgens Wikipedia is dit : Cloud computing is een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider.

 

We hoeven deze dan ook niet verder te beschrijven. Outsourcing, een andere populaire term waarvan reeds in 1995 sprake is, gaat nauw samen met Cloud services. Evenwel zal voor velen de combinatie van beide, Cloud en Outsourcing, wat vreemd in de oren klinken, zeker als wij de term PARTSOURCING naar voor brengen.

 

Sinds 2000 hebben wij ervaring opgedaan met zowel kleine als grote outsourcingsdossiers. Het integreren van dergelijke projecten in een cloud-omgeving vergt behoorlijk wat aanpassingen. Met Partsourcing hebben we 2 doelstellingen :

- gedeeltelijke outsourcing (partly);

- gemeenschappelijk beslissen (partnering).

 

Onze aanpak biedt de klant een reeks interessante voordelen en mogelijkheden. In de eerste plaats behoudt de klant de volledige controle en sturing van het project. Daarbij uitgaande van het feit dat de klant in de meeste gevallen zijn eigen applicaties heel goed kent. Tenslotte dienen ze om de business van het bedrijf succesvol te laten draaien volgens de normen en eigenheid van het bedrijf. Samen met de klant bepalen we welke delen uit de ICT we in handen nemen. Het in de cloud brengen betekent veelal dat een deel van de hardware in een housing model wordt geplaatst. Daarbij dient rekening gehouden te worden met specifieke housing definities. Voordeel van het behoud van de hardware in de activa van het bedrijf is tweeërlei : enerzijds blijft in de boekhouding de waarde van de activa behouden, anderzijds zijn geen nieuwe investeringen noodzakelijk. Ook de stabiliteit van de gebruikte applicaties zal dit ten goede komen.

 

Met het Partsourcing model zullen we tevens een belangrijke rol spelen in de connectiviteit, toegankelijkheid en stabiliteit. In de meeste gevallen nemen we het OS-gedeelte, het netwerk en de gerelateerde elementen over van de klant. Zodoende heeft de klant zich enkel nog te focussen op zijn applicaties, de motor van en voor zijn bedrijf.

 

Uiteraard kunnen wij instaan voor de monitoring van de applicaties zodat geen performantie-verlies optreedt. Door het in handen nemen van het OS-gedeelte ontlasten we de klant van het verplicht en noodzakelijk opvolgen van alle updates en patches van het OS. Voor ons is dit zowat core-business en is het dan ook normaal dat de kost lager zal liggen dan wanneer de klant dit zelf moet doen.