Policy & governance

 

De voorbije jaren werden we meermaals gevraagd advies te verlenen aan zowel regionale, nationale als internationale organisaties en overheden. In kader van het nieuwe programma van ICANN : de new GTLDs werden wij gevraagd regionale overheden te adviseren. 12 Januari 2012 ging het venster open en hebben kandidaten hun voorstellen kunnen indienen voor het bekomen van een licentie voor een specifieke GTLD. Midden April 2012 werd die periode weer afgesloten. Het indienen van een applicatie voor een nieuwe GTLD is geen eenvoudige taak. Al snel gaat het om honderden bladzijden dossier met antwoorden op onder meer de 44 specifieke vragen van ICANN. Internet policy expertise, opgebouwd in de voorbije 10 jaar, blijft een accent van ons dienstenpakket waarbij we in de komende jaren verwachten dat de vraag naar deze diensten sterk zal toenemen. Wij bereiden ons dan ook voor op deze groei.

 

Door toedoen van de steeds wijzigende bedrijfsprocessen, te wijten aan de evolutie van de economische patronen, heeft een bedrijf meer en meer nood aan een degelijke policy en een uitgekiende governance strategie. Aan de hand van bestaande modellen wordt bij de klant afgetast welke bedrijfsprocessen onder de bedrijfspolicy dienen te vallen. Werknemers van het bedrijf kunnen zich dan ook makkelijker inwerken in de strategie dat het bedrijf wenst te ontwikkelen.