Projecten

 

Begeleiding van organisaties en vereniging in de aanzet tot een website.

 

In samenwerking met andere organisaties en opleidingsinstellingen verzorgen wij vormingsavonden en/of namiddagen voor bestuurders en verantwoordelijken van verenigingen. Aan de hand van eenvoudige concepten trachten wij de verenigingen wegwijs te maken in de wereld van het WWW en brengen wij hen tevens de kennis en vaardigheden om eveneens deel uit te maken van de rijkdom van het web dankzij een eigen website.

 

KMO - Marketing & Financiële activiteiten

 

Tijdens de voorbije jaren is deze KMO uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf met verschillende afdelingen. Door de snelle groei zijn niet steeds de adequate organisaties opgezet.

Om aan de noden van de verdere groei van het bedrijf te kunnen beantwoorden, heeft CoMaSer de opdracht gekregen een strategisch CRM plan uit te werken. Meerdere diensten zullen dan ook aan bod komen. Het merendeel van de werkzaamheden concentreren zich rond de opbouw van een datawarehouse, ter consolidatie van de verschillende bestaande toepassingen.

Het ganse CRM project wordt in verschillende kleine stappen opgezet, zodat alle afdelingen aan bod kunnen komen.

Einddatum : mei 2004.

 

KMO - Dienstensector

 

Een grondige analyse van de bestaande IT infrastructuur met voorstel tot migratie naar nieuw platform (Windows XP Professional).
Stappenplan met verschillende migratietrajecten.

Einddatum : September 2004

 

KMO - Industrie - Fashion

 

Begeleiding van een KMO in de Fashion sector naar een vernieuwde ICT infrastructuur met inbegrip van website migratie. Migratiebegeleiding, studie van mogelijken en bepaling van noden. Planning : migratie-einde voorzien Oktober 2008.